חשבונאות וביקורת 
חברות

חשבונאות וביקורת חברות 

הדו"ח הכספי של החברה הוא נתון חשוב מאין כמותו במחזור החיים השנתי של החברה. מלבד היותו נקודת בקרה לרשויות המס אודות הביצועים וחבות המס של החברה, הדו"ח השנתי הוא גם הדרך בה המנהל מעריך את ביצועי החברה וביצועי עובדיו. בנוסף, הדו"ח השנתי הוא המראה האמיתית של התנהלות החברה מבחינה עסקית ומשמש משקיעים פוטנציאליים, לקוחות, ספקים ורגולטורים ללמוד אודות העסק.

שירותי החשבונאות והביקורת שלנו כוללים-

  • עריכה של דו"חות כספיים רבעוניים ושנתיים.
  • ביקורת של דו"חות כספיים מבוצעת בהתאם לגילויי דעת של לשכת רו"ח, המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית וכללי דיווח כספי בין בינלאומיים (IFRS).
  • שירות המשלב עריכה, ביקורת והגשת הדו"חות השנתיים.
  • בדיקת זכאות החברה להחזרים והקלות במס הכנסה.
  • תכנון צופה פני עתיד של ניהול נכון ואחראי של החברה.

 פנו אלינו לקביעת פגישת היכרות ללא עלות עם משרד רואי חשבון לוי ושות' דובר צרפתית בפתח תקווה - 03-9646141.