שאלות נפוצות

מה ההבדל בין עוסק פטור לעוסק מורשה? 

עוסק מורשה הוא בעל עסק שמחזור העסקאות שלו גבוה מ-98,708 ש"ח (נכון לינואר 2017– הסכום מתעדכן בכל שנה). עוסק פטור יהיה מי שהכנסתו הצפויה נמוכה מסכום זה. למעשה ההבדל העיקרי בין עוסק מורשה ופטור הוא שעוסק מורשה חייב במע"מ על העסקאות שביצע ("מע"מ עסקאות"), לעומת עוסק פטור שלא חייב בכך. במקביל, עוסק מורשה זכאי לקזז מע"מ מהוצאות העסק ("מע"מ תשומות"), בניגוד לעוסק פטור. בנוסף, עוסק מורשה מחויב בהנפקת חשבונית מס בכל עסקה שהוא מבצע, בעוד העוסק הפטור יכול להסתפק בקבלה בלבד.

מהם היתרונות של העוסק המורשה על פני העוסק הפטור ומה החסרונות? 

היתרונות:

 • תדמית: עוסק מורשה נתפס על ידי הלקוחות ועל ידי בעלי עסק אחרים כעסק רציני יותר בהשוואה לעוסק פטור.
 • העדפה מצד לקוחות גדולים: לקוחות גדולים יעדיפו לעבוד עם עוסק מורשה ולא עם עוסק פטור.
 • השקעות: עוסק מורשה זכאי לקיזוז בהוצאות ההשקעה השוטפות במע"מ. בנוסף, אם אין לו הכנסה בחודשים הראשונים של הקמת העסק – הוא יוכל לקבל החזרי מע"מ עבור השקעותיו.

החסרונות:

 • מחיר המוצר או השירות: עוסק מורשה מחויב לשלם מע"מ עבור הכנסותיו (בניגוד לעוסק פטור).
 • התעסקות חשבונאית: עוסק מורשה מחויב בדיווחים שוטפים למע"מ, לעומת עוסק פטור שמדווח למע"מ פעם בשנה. 
 • תשלום גבוה יותר לרואה החשבון: עוסק מורשה משלם בדרך כלל מחיר גבוה יותר לרואה החשבון בהשוואה לעוסק פטור.

משרדנו ערוך וישמח לסייע לכם בבחינת שיקולים אלו, תוך מתן הסבר מקיף על כל אחד מהשיקולים השונים, ויישום של האמור לגבי המקרה הספציפי והייחודי שלכם.

מה ההבדל בין חברה לעוסק מורשה?

השוני הגדול והמשמעותי ביותר בין עוסק מורשה לחברה בע"מ. בחברה ישנה הפרדה מוחלטת בינה לבין בעלי המניות. אם ישנם הפסדים, קיימת אפשרות לתבוע את החברה ולא את בעלי המניות (ברוב המקרים). כאשר מדברים על עוסק מורשה, בעלי העסק הנו האחראי הישיר לפעילות, כמו גם למצב הפיננסי. בפן המיסוי עוסק מורשה מחוייב בשיעורי מס גבוהים פי כמה וכמה מאלו של החברות בע"מ. שיעורי המס המקסימליים של העוסק המורשה גבוהים כמעט פי שתיים מאלו של החברות בע"מ. אך חשוב לדעת כי רווחי החברה לאחר קיזוז המס, חייב להישאר בחברה ואינו נחשב כדיבידנד פרטי של בעל המניות. אם הוא כן ימשוך את הכספים יכול הדבר לגרור תשלום מס נוסף שעשוי להגיע בסך הכול לגובה המס של העוסק המורשה. באופן כללי נוכל לומר שההחלטה האם להקים חברה תלויה בגובה ההכנסה החודשית. אם מדובר בהכנסה חודשית של לפחות 20.000 ₪ אזי ניתן לשקול בחיוב את הרעיון של הקמת החברה. 

משרדנו ערוך וישמח לסייע לכם בבחינת שיקולים אלו, תוך מתן הסבר מקיף על כל אחד מהשיקולים השונים, ויישום של האמור לגבי המקרה הספציפי והייחודי שלכם.

האם כל עסק יכול להירשם כעוסק פטור?

לא כל עסק יכול להירשם כעוסק פטור אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה, הרשימה מונה את בעלי המקצועות והעיסוקים הבאים :

 • בעל מקצוע חופשי: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, רואה חשבון, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים, או מרפא שיניים.
 • נותנים שירותים לגבי מופע אומנותי, לרבות הנחייה, בניית תפאורה, הכנה בדיקה ופקוח על מבחנים, הרצאה, הוראה, כתבנות, קצרנות, תרגום, כתיבה, עריכה, פישור.
 • בעל בית ספר לנהיגה, מתווך מקרקעין, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר ומתווך רכב, וחברה.

מהי הצהרת הון ומתי מגישים אותה?

הצהרת הון היא הליך שגרתי שבמסגרתו דורש מס הכנסה מעצמאים או בעלי עסקים דיווח על הנכסים שבבעלותם. הצהרת ההון מהווה כלי חשוב עבור מס הכנסה לקביעת סבירות רמת הכנסתו של הנישום. זהו הליך שחוזר על עצמו אחת לכמה שנים, בהתאם לדרישת רשויות המס. עקרונית, כל אדם יכול לבצע הצהרת הון באופן פרטי מול מס הכנסה;  בפועל, כדאי מאוד להיעזר באנשי מקצוע המבצעים הצהרות כאלה באופן יומיומי ומכירים את התהליך לעומק.

מי חייב בהגשת דוח אישי 1301 למס הכנסה? 

להלן רשימת יחידים החייבים בהגדת דוח אישי 1301 למס הכנסה:

 • יחיד המקבל משכורת , קצבאות מגמל או מענקי פרישה ואף הכנסה ממימוש מניות ממקום עבודתו, או כל הכנסה ממקור חייב במס, העוברים תקרת הכנסה  643,000 ש"ח.
 • שכיר המקבל שכר ממספר מעבידים ולא ערך תאום מס – חייב בהגשת דוח למס הכנסה לרבות אם הכנסתו עברה את התקרה 643,000 ש"ח.
 • שכיר שחייב במס הנוסף שעבר את תקרת 643,000 ש"ח ( מס יסף 3% ) ולא נוכה המס.
 • ספורטאי שהכנסתו כוללת שכר ספורטאים.
 • יחיד שמחזור עסקאותיו מפעולות בניירות ערך עלה על 810,720 ש"ח.
 • יחד שיש לו הכנסות מריבית מעל 638,000 ש"ח.
 • שכיר שיש לו הכנסות נוספות משכר סופרים או אומנים ולא נוכה לו מס תואם.
 • שכיר המוגדר כבעל שליטה המחזיק 10% בחברה.
 • עצמאי בעל עסק מעל גיל 18 – חייב בהגשת דוח ללא קשר להיקף הרווח או ההפסד.
 • יחיד שיש לו קצבה מחו"ל ואיננה חייבת במס בישראל והסכום עולה על 331,000 ש"ח.
 • יחיד שיש לו הכנסה מרכוש או ממכירת רכוש או ממקרקעין – חייב בהגשת דוח אם אינה פטורה או לא נוכה המס המרבי או ביצע פריסת מס.
 • יחיד המחזיק בחברה פרטית בחו"ל ושאינה נסחרת בבורסה.

 • יחיד המחזיק נכסים או כספים בחשבונות בנקים בחו"ל מעל 1,856,000 ש"ח.
 • יחיד שיש לו הכנסות משכר דירה למגורים ולא שילם לפי 10% או שעבר את התקרה בסך של 334,000 ש"ח.

יש לציין כי משנה לשנה יש שינויים רבים בנושא ובתקרות (הסכומים נכונים לשנת 2017), יש להתייעץ עם משרדנו אשר יכוון אותך בצורה המקצועית ביותר.

מהו המושג ניכוי מס במקור?

לפי ההגדרה מדובר באחוז מסוים שנקבע על-ידי מס הכנסה עבור כל בעל עסק או חברה בע"מ. סכום זה מנוכה מסך החשבונית שהוא מוציא ללקוח שלו, ומועבר ישירות למס הכנסה. במילים אחרות, במקום שמקבל התשלום (בעל העסק או המעביד) יעביר את המס על הכנסתו לרשות המסים, המשלם (הלקוח או העובד) עושה זאת. ניכוי מס במקור נועד למגר באופן משמעותי את אחת התופעות הרווחות בישראל: אי דיווח על הכנסות וקבלת תשלום, ובעקבות כך פגיעה בהכנסה של קופת המדינה. גביית מסים כזו מגנה על המדינה ובנוסף חוסכת לבעלי עסקים חיכוכים מיותרים עם רשויות המס.

מהן הוצאות מוכרות ומהן הסוגים השונים של ההוצאות?

על פי החוק הישראלי, הוצאה מוכרת היא הוצאה שבוצעה על ידי העסק במטרה לקיים את פעילותו במישרין או בעקיפין, והיא באה לשם גיוס הכנסה כספית בלבד. הוצאות שקשורות לרווחת המנהל, למשל, או לטובת מקום העסק כמו למשל רכישת רהיטים לא תמיד מוכרות במלאן ולפעמים כלל לא מוכרות. בכל מקרה, ההוצאות המוכרות יורדות מההכנסה ברוטו של העסק, ורק החלק הנותר (לאחר ניכוי ההוצאות) מחויב במס. כך שככל שההוצאות גבוהות יותר, והרווח הנקי קטן יותר, כך תשלמו פחות מס. 

הוצאות המוכרות לצרכי מס ומע"מ:

 הוצאה

אחוז מוכר למס הכנסה

אחוז מע"מ התשומות לקיזוז

אחזקת ותיקונים עסק /משרד100%100%
אחזקת רכב – דלק וטיפוליםמוכר חלקית66%
אחריות מקצועית100%100%
אינטרנט100%100%
ארוחות עסקיות במסעדותאפסאפס
ארנונה ואגרות100%אפס
בגדי עבודה עם לוגו100%100%
בטוח מקצועי100%אפס
בטוח רכבמוכר חלקיתאפס
ביטוח עסק / משרד100%אפס
דמי שכירות עסק/משרד100%100%
הובלות ומשלוחים100%100%
קרן השתלמותמוכר חלקיתאפס
השתלמות מקצועית100%100%
חניהמוכר חלקית100%
חשמל (לא למי שעובד מהבית)100%100%
טלפון100%100%
טלפון ניידמוכר  חלקית66%
יעוץ מקצועי100%100%
יבוא מחו"ל100%100%
כלי עבודה100%100%
מחשב שולחני/ניידבהתאם ל-% פחת השנתי100%
מים ופינוי פסולת100%אפס
משכורות לעובדים100%אפס
משפטיות100%100%
מתנה לאירוע לקוח/ספקעד 210 ₪ לאירועאפס
מתנות לעובדיםמגולם במשכורתאפס
ניהול חשבונות וביקורת100%100%
נסיעות בתחבורה ציבורית100%100%
נסיעה לחו"למוכר חלקיתאפס
ספרות מקצועית100%100%
פיצויים לעובד100%אפס
פרסום100%100%
ציוד וריהוט לעסק/משרדבהתאם ל-% פחת שנתי100%
צרכי דואר ובולים100%אפס
קבלני משנה100%100%
קניות סחורות100%100%
קנסות עירייה, משטרה וכו'אפסאפס
קפה וכבוד קל במשרדמוכר חלקית100%
ריבית ועמלות בנקמוכר חלקיתאפס
רכב מסחרי/פרטיבהתאם ל-% פחת שנתיאפס
שיפורים במושכרבהתאם ל-% פחת שנתי100%
תרומותמוכר חלקיתאפס

פנו אלינו לקביעת פגישת היכרות ללא עלות עם משרד רואי חשבון לוי ושות' דובר צרפתית בפתח תקווה - 03-9646141.